top of page

Over het bestek

Een goed bestek geeft een duidelijke beschrijving van de te verrichten werkzaamheden en van de toe te passen materialen, en onder welke voorwaarden het gevraagde gerealiseerd dient te worden.

Hierdoor ligt vast wat er gemaakt gaat worden en wat de opdrachtgever krijgt.

Op basis van dit bestek wordt de prijs voor het project bepaald, en door de juiste beschrijving wordt meerwerk voorkomen.

Bij het opstellen van het bestek worden alle voorhanden zijnde documenten nog eens getoetst door iemand die er met een kritische blik tegenaan kijkt.

Voor architecten en opdrachtgevers voor wie het opstellen van een bestek geen regelmatig voorkomende werkzaamheid is biedt BNbouwbestek een aanvulling in specialistische kennis.

Door de langdurige samenwerking met een groot aantal architecten en adviesbureaus, en opdrachtgevers als woningcorporaties, beleggers en ontwikkelaars werkt BNbouwbestek efficiënt, met heldere communicatie.

bottom of page